Μετατρέψτε τα αρχεία σας σε μορφή stl

/, Νέα, Σεμινάριο/Μετατρέψτε τα αρχεία σας σε μορφή stl

Μετατρέψτε τα αρχεία σας σε μορφή stl

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να σας καθοδηγήσει μέσα από τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για την μετατροπή των αρχείων σε μορφή stl. Πάντα έχετε κατά νου πως μπορείτε να εξάγετε μόνο τρισδιάστατα στερεά αντικείμενα σε μορφή stl.

 

 • AutoCAD
 1. Στο πεδίο εντολών πληκτρογραφήστε “FACETRES”
 2. Αλλάξτε την τιμή FACETRES στο 10
 3. Πληκτρογραφήστε “STLOUT”
 4. Επιλέξτε τα αντικείμενα
 5. Πατήστε Y ή πατήστε Enter για να δημιουργήσετε ένα αρχείο binary Stl:
  [Yes/No] <Yes>
 6. Εισάγετε το όνομα του αρχείου
 7. Αποθηκεύστε

 

 • Autodesk 3ds Max (3D Studio Max)
 1. File > Export
 2. Επιλέξτε StereoLitho *.stl
 3. Εισάγετε το όνομα του αρχείου
 4. Αποθήκευση
 5. Επιλέξτε Binary
 6. OK

 

 • Autodesk Inventor / Mechanical Desktop

Εδώ μπορείτε να εξάγετε μεμονωμένα κομμάτια ή ολόκληρες κατασκευές

 1. Manage tab > Update panel > Rebuild All
 2. File > Save as > Save Copy As
 3. Επιλέξτε STL
 4. Εισάγετε το όνομα του αρχείου
 5. Επιλέξτε Options
 6. Format > Binary
 7. Units > mm ή inches
 8. Resolution > High
 9. Αποθήκευση

 

 • Blender
 1. File > Export > STL…
 2. Εισάγετε το όνομα του αρχείου
 3. Επιλέξτε location
 4. Πατήστε Export STL

 

 • Pro ENGINEER
 1. File > Save a Copy
 2. Επιλέξτε τύπο STL > OK
 3. Επιλέξτε Coordinate System Standard
 4. Ελέγξτε Binary
 5. Ρυθμίστε το Chord Height σε 0 (Pro/E Το αλλάζει στη μικρότερη επιτρεπτή αξία)
 6. Αφήστε το Angle Control στο default
 7. Εισάγετε το όνομα του αρχείου > OK

 

 • Rhino
 1. File > Export Selected ή File > Save As
 2. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θα γίνουν export
 3. Επιλέξτε File Type Stereolithography (*.stl)
 4. Εισάγετε το όνομα του αρχείου
 5. Αποθήκευση
 6. Στις ρυθμίσεις STL Mesh Export, Εισάγετε Tolerance 0.02 mm (0.0008 inches), και πατήστε OK.
 7. Επιλέξτε Binary
 8. Ξετικάτερετε τιν επιλογή Export Open Objects
 9. OK

 

 • Sketchup

Στο Google Sketch up δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε μορφή stl, χωρίς να έχετε προηγουμένως εγκαταστήσει το απαραίτητο plugin. Παρακολουθήστε το βίντεο παρακάτω για να μάθετε πως:

 

 • Solidworks
 1. File > Save As…
 2. Ορίστε το type σε STL(*.stl)
 3. Κλικάρετε Options…
 4. Output as: check Binary
 5. Unit: > Millimeters or Inches
 6. Resolution > Fine
 7. OK
 8. Εισάγετε το όνομα του αρχείου
 9. Αποθήκευση

 

 • SolidWorks Student Design Kit
 1. File > Save As…
 2. Ορίστε τον τύπο σε eDrawings(*.eprt)
 3. Κλικάρετε Options…
 4. Τικάρετε Allow export to STL for Parts & Assemblies
 5. OK
 6. Εισάγετε το όνομα του αρχείου
 7. Αποθήκευση
 8. Ανοίξτε το part στο eDrawings
 9. File > Save as… > Επιλέξτε type STL Files (*.stl)
 10. Αποθήκευση

 

By | 2017-11-24T15:48:09+00:00 Μάρτιος 19th, 2015|Δημιουργίες, Νέα, Σεμινάριο|0 Σχόλια

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

PLANFAB is more than just a marketplace or a community, it is an online 3dprinting creative space. Creative minds have the ability, through PLANFAB, to turn their ideas to products quickly and affordably.